On-line anmälan

Information och on-line anmälan till drive-in bedömningen 12 oktober


Drive-in bedömning

I år kommer vi ha en hönsutställning med en Drive-in bedömning istället för den vanliga bedömningutställningen. En drive-in bedömning innebär att djuren får en kortare vistelse i bur. SRF har noggrant reglemente för hur utställningar ska gå till, bland annat måste alla djur vara ringade.


Vid en drive-in utställning kan föreningen i högre grad bestämma hur det ska gå till och vilka som får delta. Vilket vi tycker är bra. Det ger oss möjlighet att bjuda både medlemmar och blivande medlemmar möjlighet att delta och få sina djur bedömda. På Drive-In bedömningen behöver djuren inte vara ringmärkta. Ringade djur bedöms på samma sätt som oringade. Kravet är att det är vuxna rasfjäderfän och att ägaren har anmält sina djur i för väg.

 

Inlämning

Inlämning för bedömning, visning och för tillsalu djur, kommer att vara öppen från klockan 08:00 till 14:00 på lördagen.


Anmälan senast 6 oktober

Anmälan ska ske av antalet djur för varje hönsägare, raser behöver ej anges, men om det är höns eller simfåglar behöver anges. .

 

Anmälningsavgift, 10 kronor per djur. Anmälningsavgift är 10 kr per djur. Betalas till bg 767-5663. Anmälningsavgiften kan också swishas på plats.

 

Kokard kostar 20 kronor och kan köpas vid 90 poäng eller mer.


Best in show

Best in show utses av stor höna, dvärg höna, stor tupp, dvärg tupp och simfågel.

On-line anmälan

Ange antalet djur du vill anmäla med siffror och tryck på skicka.För att kunna sända anmälan måste alla fält fyllas i, där du inte har några djur att anmäla skriv i en nolla.