Om WRF

Om Wermlands rasfjäderfäförening

 

WRF jobbar hela tiden med att sprida information om fjäderfän som hobby och visar upp sina djur runt om i Värmland. Våra medlemmar åker på resor både i Sverige och andra länder, umgås och byter erfarenheter.


WRF passar för alla, ung som gammal, kvinna som man och även barn och ungdomar är hjärtligt välkomna som medlemmar. Våra fjäderfän är intressanta och vackra djur, de är även en riktig miljökälla, vi ger dem vårt hushållsavfall och får prima ägg och kött tillbaka tom gödsel får vi till våra odlingar.Historia

 

Vi är en lokalklubb till vårt moderförbund Svenska Rasfjäderfä-förbundet. Wermlands Rasfjäderfäförening startades 1981 av en del inbitna fjäderfäentusiaster. Förening blev snabbt stor med flera hundra medlemmar runt om i länet. Föreningen var aktiv med propagandautställningar på många platser och med en egen årlig utställning varje år.


 

En del propagandautställningar lever kvar på samma platser fortfarande, som exempel Nysätermarknad och Charlottadagen. Samtidig som föreningen hela tiden söker sig till nya platser i länet, som Årjängsmarten och Kollsbergs hembygdsgård i Torsby.


 

Vi arbetar återigen på att ha en årlig lokalutställning och har haft det två år i rad nu. År 2011 hade vi 30-års jubiléum och bjöd även in Bergslagens Rasfjäderfäförening. Föreningen arrangerar också ett flertal hönsresor varje år för sina medlemmar.


 

Idag är vi ca 50 medlemmar. Vi har ett stort antal fjäderfän representerade i vår förening. Det finns dvärghöns, stora höns, simfåglar, kalkoner, vaktlar och duvor.